Taekwondo

2017 EYLÜL HYM SPOR TAEKWONDO KUŞAK SINAVI

Mantığın dövüş sanatı olarak tabir edebileceğimiz Taekwondo, kelime olarak el ve ayakla yapılan vuruşların ilmi, felsefesi anlamına gelir. Kelime anlamı ise; TAE. Ayak vuruşları, KWON: El vuruşları Do. İse bu dövüş sanatının tatbiki esnasındaki izlenilecek yolun ve dövüş felsefesi değerlerinin genel adıdır. Kişi istediği kadar esnek, istediği kadar güçlü el ve ayak vuruşlarına sahip olursa olsun eğer do kurallarını uygulamıyor ve bu sporu sadece dövüş sporu olarak görüyorsa Taekwondo’ cu sıfatı taşıyamaz. Zira Taekwondo bir saldırı değil 20 yüzyılı aşkın bir zamandan beri Kore de bağımsız olarak geliştirilmiş ve uluslararası çağdaş bir nitelik kazanmış olan savunma sporudur. Taekwondo’ nun başlıca özelliği çıplak el ve ayaklarla rakibe karşı geliştirilen savunma tekniklerini içeren bir müsabaka sporu olmasıdır.

Taekwondo’ nun tüm hareketleri. bu sporun düşmana karşı savunma amacı ile geliştirildiğin den bu güne kadar, savunma ruhunun egemen olduğu bir temel üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bu sporu saldırı olarak kullanan kimseler bu sporun ana ilkelerinden uzaklaşırlar ki asla gerçek bir Taekwondo’cu olamazlar. Vücutlarının tüm organları ile, kendilerini savunmak için süper tekniklerle eğitilmiş olan Taekwondo’ cuların yalnız fiziksel güçleri değil, daha da önemlisi kendilerine olan güvenleri, herkese karşı saygılı olmaları ve disiplinleri daha çok ön plana çıkar. Taekwondo’ cu için bütün vücut bir savunma silahıdır. Saldırganları elleri yumrukları ayakları veya diğer organları vasıtasıyla kolaylıkla tesirsiz hale getirme yeteneklerine sahiptirler.

Taekwondo kişinin güven duygusunu geliştirmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Kendine güvenen insanlar daha zayıf olanlara karşı alçak gönüllü ve hoşgörülü olurlar. Her kaba kuvvetin arkasında kişinin aslında kendi nefsini ve benliğini öne çıkarma duygusu yatar.

Taekwondo’ cu bu nedenle kendini savunma ve karşıdakini bertaraf etme konusunda eğitimli olduğundan asla kendini ispata kalkışmaz. Çünkü ispatı zaten kendisine verilen diplomadır. Bu nedenle sabırlıdır. Hiç bir Taekwondo’ cunun kavgayı başlattığı veya haksız yere bir kişiyi incittiği vaki değildir. Ne zaman bir haksızlık görür ise doğruluk için müdahaleci olur.

Yeni başlayan bir öğrenciye doğal olarak egzersizler ve disiplin ortamı zor gelebilir. Ancak sıkı ve disiplinli bir çalışma ile başarıya ulaşılabilir. Bu sürenin uzunluğu manevi yapısına göre öğrencinin sabır ve dayanıklılığının göstergesi olarak bu vasıfları kazanmasını sağlar. Başarıya ulaşmak için öğrenci sabırlı ve dayanıklı olmak zorundadır. Bunun başka alternatifi olmadığına göre, başarabilen öğrenci belki farkında olmasa da, sabır ve dayanıklılık gibi gerçektende insanlığın ihtiyacı olan önemli iki vasfa sahip olmuş olur.

Taekwondo çalışmaları birkaç kısımdan oluşur.

 1. Hyank: Kültür fizik, temel teknik çalışması, ellik çalışması, ikili çalışma
 2. Poomse
 3. Müsabaka
 4. Kırış
  Taekwondo’da uyulması gereken salon kuralları vardır, bular;
  1= Salonda sessizlik
  2= Sigara içmemek
  3= Salonda uygun kıyafetle dolaşmak
  4= Selamlama gibi do kuralları geçerlidir.

Taekwondo akli ve ruhi beceriye dayanan,bedeni ve ruhi gelişmeyi sağlayan bir ahlak sporudur.